Vi køber alle danske og udenlandske guldmønter både som møntsamlinger og i enkelte eksemplarer.

Guldmønter har en høj renhed og er som regel over 18 karat. Til gengæld er de ofte produceret i meget store oplag, hvilket betyder, at sjældne guldmønter er ekstrem sjældne. Vi opkøber også guldbarrer og andet guld. 

Hvad er prisen for guldmønter?

Prisen for almindelige guldmønter:

De mest almindelige danske guldmønter er gamle danske 10 kroner og gamle danske 20 kroner fra 1873 – 1931.
Disse mønter er påført en værdi, som ikke længere er gældende.

Guldprisen for en gammel dansk 10 krone er således cirka 1.400 – 1.500 kr., og for en 20 krone cirka 2.800 – 3.000 kr.  (kan være ændret på grund af udsving i dagsprisen).

Vægt x dagspris pr. gram for møntens karat = Prisen for guldmønten.

En guldmønt vejer typisk ½ til 500 gram.

På nogle guldmønter er vægten oplyst på mønten som f.eks. 1 oz – det betyder, at mønten vejer 31,1 gram. På andre mønter finder du vægten ved at bruge en helt almindelig digitalvægt, som f.eks. en køkkenvægt.

Dagsprisen for guld ligger ikke fast, men følger verdensmarkedet, som ændrer sig time for time – ja, faktisk minut for minut. Man kan betragte det lidt som stigning og fald i aktiekurserne. I modsætning til aktiemarkedet stiger dagsprisen for guld dog typisk, når verdensmarkedet går dårligt.

Guldmøntens karat er udtryk for hvor meget finguld, der er i mønten. Guldmønter laves som regel i 18 – 22 karat.

På nogle guldmønter kan karaten aflæses direkte på mønten. På andre guldmønter er en syretest nødvendig for at finde møntens karat.

Prisen for sjældne guldmønter:

Da guldpriserne i øjeblikket er meget høje på grund af stor efterspørgsel på almindelige guldmønter som investeringsobjekter, skal guldmønterne være ekstrem sjældne for at opnå en endnu højere pris end prisen for en almindelig guldmønt.

Sjældne guldmønter er f.eks. gamle danske Kurantdukater, som typisk har en pris på 3.000 – 4.000 kr. (kan være ændret på grund af udsving i dagsprisen).

Hvad er guldmønter værd?

Danske guldmønter:

De mest almindelige danske guldmønter er fra perioden 1873 – 1931. Disse mønter repræsenterer ingen særlig samlerværdi, da de er lavet i større oplag. Derfor svarer værdien til møntens dagspris.

Udenlandske guldmønter:

De mest almindelige udenlandske guldmønter er Krügerrand og Canadian Gold Maple Leaf. Værdien af disse er cirka 11.000 – 13.000 kr. (kan være ændret på grund af udsving i dagsprisen).

Gamle guldmønter:

Gamle guldmønter fra før 1700-tallet kan være sjældne og repræsentere en større værdi, men det er ikke altid tilfældet.

Her kan værdien ikke opgøres alene på baggrund af vægt og karat, men der skal også tages hensyn til møntens sjældenhed og stand, når værdien skal opgøres.

Værdien opgøres derfor som: 

vægt x dagspris pr. gram for møntens karat +/- sjældenhed og +/- stand = Guldmøntens værdi.

Nyere guldmønter:

Nyere guldmønter er lavet i større oplag og har derfor ikke den store samlerinteresse, men bliver ofte brugt som investeringsobjekt.

Numerismatisk samlerværdi:

Den numerismatiske samlerværdi er udtryk for samleres interesse, sjældenhed, efterspørgsel og betalingsevne.

Den numerismatiske samlerværdi er derfor helt individuel fra den ene til den anden samler og udtryk for, hvad den enkelte samler vil betale for at få mønten til sin samling.

Så den numerismatiske samlerværdi er typisk mest afhængig af sjældenhed, stand og samlers midler / økonomi.

Hvordan kan man se om en guldmønt er ægte?

En simpel måde at afsløre falske guldmønter kan være at bruge en magnet. Hvis mønten er magnetisk, er den ikke i guld – men den kan dog stadig være guldbelagt.

En anden metode kan være at bruge lyden som parameter. Her holder man mønten mellem 2 fingre og slår forsigtigt med en kuglepen på den – til sammenligning med lyden af f.eks. en helt almindelig dansk 10 krone. Er der ingen forskel i lydene, er mønten uægte og ikke i guld.

Den tredie metode er at sammenligne vægten med en anden mønt af samme størrelse og tykkelse. Da guld er meget tungt, vil en ægte guldmønt veje væsentligt mere end en almindelig mønt af samme størrelse og tykkelse.

Vær i øvrigt altid forsigtig med at købe guldmønter på markeder eller i udlandet – specielt hvis mønten er i emballage, så det er umuligt at se den i virkeligheden uden brug af værktøj.

NB: Er prisen for god til at være sand, er det formentlig ikke en ægte guldmønt!

Er du i tvivl om dine guldmønter er ægte, kan vi foretage en uforpligtende syretest af dem. Testen afslører, om mønten er ægte, og hvilken karat den har.

Hvor kan man sælge guldmønter?

Du kan sælge dit guld til alle opkøbere.

Vi har opkøbt guld i over 40 år og er specialister i at give en objektiv, individuel og professionel vurdering af dine guldmønter.

Vi køber alt i guld og sølv til højeste dagspris – også f.eks. guldsmykker og sølvmønter.

Vi anbefaler, at du sælger dine guldmønter til os for højeste kendte dagspris i stedet for på auktion. Vi giver ofte bedre priser, og du får din betaling med det samme, uden fradrag for gebyrer, salær eller andet.

Hvordan får man betaling for salg af guldmønter?

Politiet kræver, at der fremvises gyldig billedlegitimation i form af f.eks. pas, kørekort eller lignende i forbindelse med køb og salg af guld.

Selve betalingen af den aftalte pris sker ved enten MobilePay eller via en bankoverførsel.

Bankoverførslen sker altid som en straksoverførsel, så du omgående og med det samme kan se beløbet på din konto, inden vi siger farvel og tak for handlen til hinanden.

Hos os går der altså aldrig flere bankdage, før du har pengene på din konto!

Få en gratis vurdering af dine guldmønter

Guldpriser ændrer sig fra dag til dag, men vi giver altid et tilbud baseret på dagskursen – eller med udgangpunkt i samlerværdien af mønterne.

Ucirkulerede mønter er altid i langt bedre stand end mønter, der har været i brug. For alle sjældne mønter, gælder det, at standen har absolut stor betydning for værdien. De ekstremt sjældne guldmønter køber vi til samlerværdien.

For at få en nøjagtig og professionel vurdering af guldmønterne med det samme, anbefaler vi, at du ringer til Michael Rydahl på telefon (+45) 6021 6032.